Nieuwe generatie heeft geweldig perspectief

Branche moet sexy worden

 

AA-Equipment Support levert al jaren trainingsapparatuur, diagnose- en meetapparatuur aan scholen en was er direct bij om zich aan te melden als partner van AMT's 'Bedrijfs‑ & Autotechnicus van de Toekomst'. Chris Kimman legt uit waarom.

Lees verder 

Trots op mijn bedrijf_198

AA-Equipment Support zoekt als toeleverancier van PicoScope pro-actief ROC’s op. Bijvoorbeeld met het verzorgen van gastcolleges over meten met de scope.

AA-Equipment Support vindt het belangrijk dat bedrijven een steentje bijdragen. "Deze schitterende branche is afhankelijk van nieuwe aanwas. De branche staat er om te springen", zegt Chris Kimman, CEO van AA-Equipment. Het (bedrijfs)autovak heeft heel wat te bieden, maar welk perspectief biedt het vak aan aankomende technici? "Een geweldig mooi perspectief! Deze nieuwe generatie maakt de transitie mee van brandstofmotoren naar elektrische en hybride-waterstof-elektrische voertuigen. Dat draait om modeldenken, automatisering en elektronica; mechaniek blijft, maar verdwijnt naar de achtergrond. Voor leerlingen die gretig zijn, willen leren en hulp inroepen is er een hele mooie toekomst."

 

"Stuur op kennisdeling"

Welke capaciteiten moet een (bedrijfs‑) autotechnicus dan hebben? "Een aangeboren nieuwsgierigheid naar het onbekende, gedrevenheid, leergierig en durf genoeg om niet te schromen om hulp in te roepen als dat nodig is." Hoewel niet iedereen goed kan omgaan met jongeren die een intense relatie hebben met hun mobieltje onderhouden, amper stil kunnen zitten en een relatief korte concentratieboog hebben, is Chris Kimman juist heel positief over deze generatie leerlingen. "De millennials zijn gewend om met multimedia om te gaan, weten waar ze informatie moeten halen en vinden het heel normaal om op anderen terug te vallen. We kunnen heel veel van deze leerlingen leren." Dat vraagt wel wat aanpassingsvermogen van werkgevers, management en docenten om aansluiting te krijgen, want er is volgens Chris een flinke kloof. "Er zijn mensen die van technici verwachten dat ze alles zelf kunnen, maar met alle technische ontwikkelingen kan dat al lang niet meer. Het is daarom belangrijk dat de branche en de scholen sturen op het delen van kennis, het werken in teams en het durven vragen om hulp. Je kunt het niet meer alleen."


Foto - 6:4 verhouding

De Scope is een onmisbare tool voor (bedrijfs)autotechnici. Daarom stelt AA-Equipment Support een Picoscope ter beschikking aan de winnaars van Bedrijfs- en Autotechnici van de Toekomst. Maar ook de winnende scholen mogen een PicoScope aan hun werkplaats toevoegen.

Wel oogsten, maar niet zaaien? 

Er is een enorm tekort aan (bedrijfs) autotechnici terwijl er op dit moment ook 250 leerlingen op zoek zijn naar een leer/werkplek. Wat zou de branche moeten doen? Chris Kimman: "Het is waar dat de aanwas tegenvalt en de uitstroom gestaag doorgaat. We moeten zorgen dat de branche sexy wordt en daarbij moeten we de hand in eigen boezem steken. Wel oogsten, maar niet zaaien? Dat kan niet. Het bedrijfsleven moet de deur open zetten voor stagiaires en je kunt toeleveranciers uitnodigen voor workshops; zet ze eens voor de klas en laat zien wat voor nieuwe technieken er zijn. Pluk dus niet alleen de vruchten, maar doe er ook iets voor terug."

Pluk niet alleen de vruchten, maar doe er ook iets voor terug.

 


AA-Equipment Support stelt PicoScopes ter beschikking voor de winnaars van (Bedrijfs‑) Autotechnicus van de Toekomst en de winnende scholen. Waarom is de scope zo'n belangrijke tool om mee te werken? Chris Kimman: "Met de PicoScope ga je echt meten en zelf een diagnose stellen met eigen kennis van signalen en referentiebeelden. Dat kan in talloze gevallen niet met serieel uitleesapparatuur of een multimeter. De scope is een essentieel stuk gereedschap; net zo belangrijk als steeksleutels. Wij zijn er trots op de Picoscope te mogen distribueren."

Trots op het vak

Branche moet sexy worden

5/12
Loading ...