Foto als header - Privacy

Ben jij een goede APK Keurmeester? Ga de uitdaging aan en test je APK-kennis in de AMT-Keurmeester Quiz Deze keer testen we je kennis over roestbeoordeling.

Test je kennis:

Roest! APK-goed- of afkeur? Wat is het goede antwoord?

Elke maand test AMT je APK-kennis in de APK-Keurmeester quiz. In de laatste quiz vroegen we je een roestplek op een langsbalk op 12 cm van het subframe te beoordelen. 61 inzenders kozen voor afkeur, 71 voor goedkeur? Wie had het bij het rechte eind? PSB-APK-trainer én juryvoorzitter Martin Pardoel maakt een eind aan de onzekerheid.

Lees verder 

Martin Pardoel neemt ons eerst mee terug naar de vraag. “Het ging om een wat oudere auto. De APK-keurmeester zag roestvorming aan een langsbalk. Die bevindt zicht 12 cm achter de voorste bevestiging van het subframe. De keurmeester klopt met zijn bolklophamertje de losse roestdelen weg en meet de roestschade op. De gehele langsbalk is 3,5 mm dik. Ter plaatse van de roestschade is de langsbalk nog maar 1,5 mm dik. Over de schouder van de keurmeester kijkt de aanvrager mee. Hij vraagt of hij deze schade volgens de APK-wetgeving moet repareren.” Met andere woorden: goed- of afkeur?

 

Afstand tot bevestiging

We beginnen bij de APK-keurmeesters die voor afkeur gingen. Enkelen van hen concentreren zich op de afstand van de roestplek tot de bevestiging van het subframe. Een veel groter deel gaat in op de dikteafname van de langsbalk door de roestschade. Arjen Antonisse doet allebei. Lees even mee: “De bevestiging van het subframe ligt op 12 cm afstand. De denkbeeldige cirkel hieromheen mag 10 cm groot zijn. Daarbuiten wordt het buiten beschouwing gelaten voor wat betreft die bevestiging.”  

 

Daarmee heeft hij artikel 12 van H1 titel 2 van de Aanvullend permanente eisen prima samengevat. De APK-keurmeester hoeft dus geen schatting te maken van de afname in sterkte die deze roestplek voor verbinding met het subframe veroorzaakt.

Wat reken je voor diagnose_339

Roestschade op een langsbalk in de buurt van het subframe. Goed- of afkeur? (De foto is ter indicatie)

Dikteafname  

Nadat hij dat heeft vastgesteld gaat Antonisse in op die dikteafname: “Dan valt de langsligger onder de normale eis van langsliggers in Annex 2 en die zegt dat er maximaal 20 % dikteafname mag zijn.” Voor de volledigheid voegt hij er een berekening aan toe: “3,5 mm – 0,7 mm (= 20 % van 3,5 mm) = 2,8 mm. Maar in werkelijkheid is er nog maar 1,5 mm over.” Dus: “Uitslijpen en volledig opnieuw vullen.”  

APK-keurmeester test_493

Ja, daar staat het: maximaal 20 % dikteafname op een langsligger. Maar eh, is deze regel hier wel van toepassing?

Zelfdragende carrosserie  

Heeft hij gelijk? Moet de klant inderdaad deze schade laten repareren voor APK-goedkeur mogelijk is? 71 inzenders vinden van niet. Een van hen is Arjan Ruissen. Hij redeneert: “Op de foto is te zien, dat we hier te maken hebben met een auto met een zelfdragende carrosserie. Hierbij geldt Annex 1, het principe dat we roest alleen moeten beoordelen als we te maken hebben met een gat. Dikteafname moet nu niet beoordeeld worden. Dus goedkeur." 

APK-keurmeester test_494

Bij een zelfdragende carrosserie geldt: roestschade is pas roestschade als er een gat in zit.

“Geen gat dus goedkeur” 

Ruissen legt het heel duidelijk uit, anderen zijn wat korter van stof: “Is geen gat dus goedkeur”, maar bedoelen het hetzelfde. En weer anderen noemen nog keurig de bron: “Afdeling 1, artikel 4.1 van de Aanvullend permanente eisen.” Zo gebruiken in totaal 53 APK-keurmeesters deze redenering. Dat is 40 % van de inzenders. Hebben zij gelijk?

 

 

De uitslag…  

Het woord is aan onze strenge maar o zo rechtvaardige juryvoorzitter Martin Pardoel: “De roestschade zit op de langsbalk 12 cm achter de bevestiging van het subframe. Hé een subframe, er is hier dus sprake van een voertuig met een niet geheel dragend chassis.”

 

Even (digitaal) bladeren  

Na die vaststelling pakt docent Pardoel de APK-regelgeving erbij: “In Artikel 5.2.3 lid 1 worden wij, indien er sprake is van roestschade, doorverwezen naar hoofdstuk 1 titel 2 afdelingen 1, 2 en 3 van de aanvullende permanente eisen. Omdat wij te maken hebben met een voertuig met een niet volledig dragend chassis gaan we door naar afdeling 1 en komen we bij artikel 4.1. Daar leest Pardoel luid en duidelijk: “In deze afdeling wordt verstaan onder roestschade: het door corrosie over de gehele dikte verdwenen materiaal.”

 

Voor de APK is dit geen roestschade

Daarmee is het vonnis beslecht: “Omdat deze langsbalk plaatselijk nog 1,5 mm dik is, wordt er nog niet gesproken over een gat. Hier is dus geen sprake van roestschade. De APK-keurmeester kan de aanvrager mededelen dat zijn auto op dit punt goedgekeurd kan worden zonder reparatie.”  

Compliment voor de keurmeester  

Rest ons de juryvoorzitter te danken en al die APK-keurmeesters die zich niet lieten misleiden door de listige vraagstelling een groot compliment te geven.

Test je APK-kennis:

 

LPG-auto loopt alleen op benzine, goed- of afkeur? 

Dit is de tweede aflevering van de AMT APK keurmeester Quiz.

Heb je de eerste gemist? Pak hier dan je eigen herkansing. Veel succes!  

Logo APK quiz

APK in Belgie

APK-keurmeester test

9/11
Loading ...