Aanpassingen in APK-keurmeester-examens en trainingen


Niet alleen de APK-voorwaarden en benodigde apparatuur worden regelmatig aangepast, ook de opleiding wordt zo nu en dan herzien. Nu zijn ook de examens van keurmeesters gemoderniseerd. Hoe? En wat merk je daarvan bij het examen maar ook bij trainingen?

Lees verder 

Aangepaste examens vragen om aangepaste training.

Hoe zien trainingen eruit?

Dat zijn vragen voor opleidingsinstituten als Innovam: “Onze examentrainingen zijn inderdaad aangepast aan de nieuwe examens. De trainingen Keurmeester APK 1 en 2 bestaan uit twee theorie- en twee praktijkdagen. Op de theoriedagen nemen we de regelgeving door, zowel met het APK-boek als met de digitale regelgeving. Binnenkort gaan we hier tablets bij gebruiken, net zoals bij het examen.”

 

“Voor APK 2 is er na de theoriedagen een webinar met extra aandacht voor de remberekeningen. Op de praktijkdagen lost de cursist APK-vraagstukken op bij onze trainingsopstellingen. Op de laatste praktijkdag doen we ook een oefenexamen, helemaal in de stijl en met de timing van het (vernieuwde) echte examen.”

 

Basiskennis belangrijk

Innovam staat positief ten opzichte van de veranderingen: “De kandidaat kan bepaalde zaken opzoeken. Dat moet hij ook kunnen als hij echt gaat keuren”, aldus APK-specialist Dirk Roozen. Ook het examineren is transparanter: “Het antwoord is bij meerkeuze goed of fout. Dit is bij open vragen lastiger.”

 

Desalniettemin benadrukt Innovam het belang van een goede basiskennis: “Telkens weer merken de cursisten dat het niet lukt om alles ter plekke op te zoeken. Een goede basiskennis is belangrijk. Daarom moeten cursisten zelf met de lesstof aan de gang. Dat kan aan de hand van onze extra thuiswerkopdrachten in het Innovam-werkboek en via onze online oefenmodule, die we ook aanpassen aan het vernieuwde examen.”

koudemiddelprijzen_95

Basiskennis is belangrijk. Moet je op het examen zo’n roestplek beoordelen, dan lukt het niet om ter plekke alle regels op te zoeken.

Werkboek bij de hand op examen

“Het Innovam-werkboek is ook een belangrijk onderdeel van onze trainingen APK-Bevoegdheidsverlenging. In het werkboek staan de belangrijkste onderwerpen en wijzigingen samengevat. Het werkboek mag je meenemen naar het examen. Er staan ook formules en tabellen in waarmee je sneller en makkelijker de opdrachten kan maken.”

 

Trainen in coronatijd

“Vanwege corona zijn er al een tijd geen trainingen en APK-examens. Zodra de examens weer gepland worden, gaan we ook weer trainen, in kleine groepen en met veiligheidsmaatregelen. En we gaan online trainen. De afgelopen tijd hebben we onze online  APK 2-training verbeterd. En voor de coronaperiode voegen we een extra online variant toe aan ons aanbod: eentje met het werkboek, inclusief uitwerkingen. Al onze APK-trainingen zijn inclusief de online oefenmodule.”

Lees ook:
Geen diploma, toch APK-keurmeester wordenFource Automorive Academy

APK trainingen en examens

2/11
Loading ...