Foto als header - Privacy

Nieuwe eisen per 1 januari 2021. Voldoet je koplamptester nog?

Wat verandert er aan de APK-erkenningseisen voor de dimlichtcontrole?

Let op: de erkenningseisen voor de dimlichtcontole in de APK worden aangepast. Het gaat om aangepaste eisen voor het koplamptestapparaat per 1 januari 2021, en om een nieuwe norm voor de ondergrond waarop die dimlichtcontrole wordt uitgevoerd, een jaar later. Hoe het er precies uitziet? Het woord is aan de RDW.

Lees verder 

Waar gaat het precies om?

“De huidige methode van de dimlichtcontrole tijdens de APK-keuring is verouderd en onvoldoende nauwkeurig voor de moderne dimlichttechniek. Goed afgestelde dimlichten zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Voor de juiste controle van moderne dimlichten (LED, matrix-LED, enz) zijn een goed koplamptestapparaat en een vlakke en horizontale ondergrond noodzakelijk. Onlangs heeft iedere erkenninghouder een brief van de RDW daarover ontvangen.”

 

Maar wat betekent dit nu voor APK-erkenninghouders?

“Voor een APK-erkenning moet je een koplamptestapparaat hebben dat aan meerdere eisen voldoet. Deze eisen zijn aangepast. De grootste verandering heeft betrekking op het projectievlak van het analoge (mechanische) koplamptestapparaat.
Het projectievlak is het scherm waarop het volledige dimlichtbeeld wordt beoordeeld. Dit projectievlak moet vanaf 2021 in de hoogte verstelbaar zijn. Meestal gebeurt dat met bijvoorbeeld een draaiknop, draaischijf of hendel waarbij ook de daling kan worden afgelezen.”  

 

Maakt dat een nieuw koplamptestapparaat noodzakelijk?

“De meeste koplamptestapparaten die nu gebruikt worden hebben zo’n verstelbaar projectievlak. Met name de oudere apparaten zijn nog weleens voorzien van een vast projectievlak. Vaak is er in het verleden ook een sticker op geplakt met de schaalverdeling daarop afgebeeld. Deze koplamptestapparaten, die meestal 40 jaar of ouder zijn, mogen vanaf 1 januari 2021 niet meer gebruikt worden voor de APK.”

Wat reken je voor diagnose_339

De vloer waarop de dimlichtest plaatsvindt moet straks niet alleen vlak zijn, maar ook gemarkeerd.

Zijn er meer nieuwe eisen aan de koplamptester?

“Momenteel zijn er geen voorwaarden gesteld aan de nauwkeurigheid van het koplamptestapparaat, maar ook dit wordt anders. De daling moet afleesbaar zijn met een nauwkeurigheid van 0,1 % of 1 mm / m. Een schaalverdeling van 1 % / 10 m of 1 cm / 10 m wordt ook toegepast. Dit is hetzelfde en dus ook toegestaan. Nagenoeg alle apparaten met een verstelbaar projectievlak hebben deze nauwkeurigheid.  

 

Zijn zowel analoge als digitale koplamptesters toegestaan?

“Vanaf 1 januari 2021 is het digitale koplamptestapparaat toegevoegd aan de regelgeving. Het digitale koplamptestapparaat is niet verplicht vanaf die datum.”  

 

Op 1-1-2022 gaat de nieuwe norm voor de ondergrond in, waarom is dat nodig?

“Afwijkingen op de ondergrond waar de dimlichtcontrole wordt uitgevoerd hebben invloed op het meetresultaat. Denk hierbij aan een scheve vloer of een hefbrug die niet waterpas is afgesteld. Uit onderzoek is gebleken dat de invulling van de huidige eisen niet voldoende is voor een juiste dimlichtcontrole. Daarom is een norm opgesteld voor de meetlocatie.’’   

 

Hoe ziet die norm eruit?

“Om de meetlocatie te herkennen, moet er straks op de vloer of hefbrug een markering worden aangebracht. Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving is de RDW al gestart met de metingen. De Toezichthouder Bedrijven controleert de vloer of hefbrug tijdens een bedrijfsbezoek. Van de metingen krijg je een overzicht. Als de locatie niet voldoet, heeft dat nu nog geen gevolgen maar geeft dit wel inzicht op de huidige situatie.”

APK-deeltjesteller: waarom rookmachine niet meer voldoet


Erkenningseisen voor de dimlichtcontrole

4/11
Loading ...