Aan de slag met een af-en-toe-storing!

Innovam-trainer Hans Jansen heeft een weigerende diesel in de werkplaats en hij begint met… de klacht van de klant. Die vertelt zijn verhaal: “De auto slaat soms af en wil dan niet meer starten. Paniek, meestal midden op de kruising. De hulpdienst komt erbij en de motor start meteen! Hij las nog storingen uit, maar die waren er niet.”

Lees verder 
Trots op mijn bedrijf_198

Zo controleert Innovam-trainer Hans Jansen de verbinding tussen brandstofregelaar en ECM. (Foto Innovam)

Controle van een verbinding

“Onderbreking op een draad komt steeds vaker voor door toedoen van marters, vocht en steeds kleinere en dunnere stekkerverbindingen. Uiteraard kun je ook controleren op beschadigingen, maar soms zit het in een inwendige kabelbreuk, die alleen onder bepaalde omstandigheden naar voren komt.”

 

Zijn meting in de werkplaats levert een beeld op met twee gelijke signalen. “Steeds als de stroom door de spoel wordt onderbroken, ontstaat een inductiepiek. Die is hier niet te zien omdat in de ECU de inductiepiek door een diode wordt geblust.” Van die kennis maakt Jansen gebruik. Hij legt de triggerlijn een stukje boven het signaal en gaat rijden. Als de motor uitvalt, toont de scope het tweede beeld.

koudemiddelprijzen_95 COPY COPY

Meetresultaat: twee identieke signalen. Is de verbinding oké? (Foto: Innovam)

Interview PartsPoint_193 COPY COPY

Nee, want als hij gaat rijden krijgt hij dit! (Foto: Innovam)

Conclusie

“Als het signaal wegvalt, probeert de ECU de spoel nog aan massa te leggen. Dat lukt niet en omdat het signaal onbelast is, zie je de eindtrap nog een beetje in beeld. De ECU schakelt nog keurig naar massa, maar het 12 volt-signaal van de spoel is afwezig. Daarom detecteert de ECU sluiting naar massa. Conclusie: de verbinding tussen F24-2 en pin 43 valt af en toe weg. Kabelbreuk of slechte stekker.”

 

Hoe zit dat?

Doordat het blauwe signaal laag blijft, gaat de ECM in status: Brandstof afsluiten. Logisch dus dat de klant de auto niet meer gestart kreeg. Maar waarom sloeg de motor wel aan toen de monteur van de hulpdienst het probeerde? “Toen de monteur kwam was de sleutel volledig in de stand ‘uit’ geweest. Dan start een nieuwe rijcyclus en is de brandstoftoevoer weer vrijgegeven. Daardoor startte de motor toen wel.”

GMTO Diagnosetip

Aan de slag met af-en-toe-storing

8/10
Loading ...