GMTO -storingsdiagnose in de praktijk:

Ford Focus: Prachtig scopebeeld, belabberde prestaties

Trots op mijn bedrijf_198 COPY

In de injectormeting zijn geen bijzonderheden te zien. Alle injectoren hebben dezelfde vertragingstijd tot openen, de aanstuurtijd is conform verwachting. En ook op de rest van het beeld is niets aan te merken.

Lees verder 

De eigenaar van een Ford Focus III 1.6 Ti uit 2012 met motorcode IQDB meldt zich in een garagebedrijf met een nogal eh… dynamische storing. Er zijn foutcodes, de uitlaatgassamenstelling is niet in orde, maar alle scopemetingen tonen voorbeeldige plaatjes. Als de motor lucht, brandstof en een vonk krijgt, waarom werkt hij dan niet naar behoren? Samen met de technische ondersteuning van GMTO gaat het autobedrijf op zoek naar het antwoord op die vraag.

De klacht

Allereerst de klacht: de auto loopt niet goed meer en het motorstoringslampje brandt. Het garagebedrijf merkte al bij het binnenzetten van het voertuig dat de motor inderdaad niet goed oppakt. Gas geven is nagenoeg niet mogelijk, de motor komt niet op toeren. Bij het uitlezen melden zich de volgende foutcodes:

  • P2191, Mengsel vollast cilinderrij 1, mengsel te arm;
  • P0171, Mengsel cilinderrij 1, mengsel te arm;
  • P0300, Verbrandingsuitschakeling, verbrandingsuitval vastgesteld.

 

Vóór hij de auto aanmeldde bij de helpdesk van GMTO controleerde de garagist al het een en ander. Vanwege de foutcode op te arm mengsel controleerde hij allereerst op luchtlekkage in het inlaatsysteem. Die was er niet. Daarna keek hij naar de luchtmassameter. Die leek aan de trage kant en werd vervangen.

 

Een proefrit leerde dat het nog niet in orde was. Maar omdat de longterm fuel trims voor de vervanging erg rijk stonden, was het mogelijk dat het motormanagement die leerwaarden nog moest bijstellen. Tijdens het doorrijden leek het voertuig steeds moeizamer te gaan rijden, maar dan ineens was het vermogen er weer. Ook leken er af en toe misfires plaats te vinden. Uiteindelijk viel de auto stil en moest worden teruggesleept naar de werkplaats. Al met al een heel dynamisch klachtenpatroon.

Foto - 6:4 verhouding 1 COPY

Scopebeeld van voeding, massa-sturing en stroom van de ontsteking. Alles in orde.

 

Probleembenzine?

Met de helpdesk van GMTO pakt het garagebedrijf de storing verder op. Omdat de foutcodes wijzen naar de mengselsamenstelling, wordt eenmaal terug in de werkplaats de brandstofdruk gecontroleerd. Deze is mooi stabiel rond 3,8 bar. De garagist blijft het idee houden dat er te weinig, verkeerde of vervuilde brandstof wordt ingespoten, mede door het smoren tijden het rijden. Ook vindt hij dat de benzine een aparte geur heeft. Hij neemt een monster, vraagt de klant naar zijn tankgedrag en besluit uiteindelijk om de brandstof uit de tank te halen en te verversen. Helaas zonder resultaat.

Uiteindelijk moest de auto worden teruggesleept naar de werkplaats

 

 

 Injectoren meten

Dus de brandstofdruk en de brandstof zijn goed. Op naar de injectoren. Om injectoren grotendeels mechanisch te testen, hoef je ze niet te demonteren. Dat kan goed met de scope, herinnert de garagist zich van de GMTO-trainingen. Hij meet van iedere injector de voeding, de sturing en de stroom. In deze combimeting worden alle aspecten van de injector meegenomen, zowel mechanisch als elektronisch.

 

In de spanning zie je het stuiteren van de naald (het bultje na de piek) en of er een goede massa is. In de stroom is mooi het openen van de naald te zien, en de hoogte van de stroom zegt veel over de status van het elektrisch circuit. Het openen van de naald is een belangrijk moment om naar te kijken. De vertragingstijd vanaf het begin van de elektronische aansturing tot en met de daadwerkelijke mechanische opening van de naald wordt beïnvloed door veel mechanische aspecten. Zo kan bijvoorbeeld een zwakke veer in een van de injectoren ervoor zorgen dat deze injector sneller opent door minder tegendruk. Dit verschil is dan met de scope goed te zien ten opzichte van de andere injectoren. Scheelt een hoop demontagewerk.

 

Hé, tijdens het probleem lopen O2 en HC steeds flink op

 

 

De voedingsmeting geeft aan of de voeding ook in orde blijft tijdens het aansturen van de injector. De garagist gebruikt voor deze meting de recorder-meting (streamer) van de GMTO-scope. Deze meting meet met zeer hoge snelheid eindeloos door. Zo mis je niks en kun je iedere sturing tot in detail terugkijken. Heel mooi, maar aan de injectoren van de Focus is niets verkeerds te ontdekken.

 

Ontsteking, check!

Foto - 6:4 verhouding 1 COPY COPY

Ontsteking-injectie: De spanning van de gaskleppotentiometer staat continu rond 4,1 volt. Dat is vol open! Terwijl het toerental ongeveer 350 omw/min is! Dat is heel raar. We meten met de scope accessoire APS260 live de inlaatdruk om te zien wat er nu werkelijk gebeurt tijdens het ontstaan van de klacht.

 

Na de injectoren is de ontsteking aan de beurt. Het autobedrijf doet een soortgelijke meting: voeding, (massa)sturing en stroom. Alles ziet er keurig uit. De stroom loopt goed op, niet te snel, niet te langzaam. Massa, voeding, vonklijn, ionisatie en laadtijd zijn eveneens goed. Wat alleen opvalt, is dat er meer ruis in de vonklijn komt wanneer de klacht toeneemt.  

 

Meer controles

Als laatste controleert het bedrijf een aantal basale zaken: de compressie, een eventuele verstopping van de uitlaat en lekkage van de inlaat met de rookmachine. Ook dat is allemaal probleemloos.

Een probleem met foutcodes die de verkeerde kant op wijzen, is nog moeilijker

 

Nog eens de klacht De klacht is ondertussen goed oproepbaar en duidelijk. Je start de auto, hij slaat aan, de motor loopt stationair niet perfect maar ook niet slecht. Na een periode van ongeveer een minuut begint het toerental te zakken, de gasklep lijkt volledig open te gaan en de injectietijd wordt van 3 ms opgerekt naar 7,4 ms. Het toerental wordt zo laag dat het lijkt of de auto een ééncilinder is, en uiteindelijk slaat hij af. Na een korte wachtperiode kun je weer starten en begint het proces opnieuw.

 

Viergasmeting en livedata

Foto - 6:4 verhouding 1 COPY COPY

Viergasmeting: veel zuurstof en veel onverbrande koolwaterstoffen…

 

De foutcodes wezen op mengselproblemen. Daarom doet het garagebedrijf een aantal viergasmetingen. Hé, tijdens het probleem lopen O2 en HC steeds flink op.

 

Die uitlaatgaswaarden wijzen op misfires. Dat kan ook wel kloppen, want de motor gaat beroerd lopen en valt uiteindelijk ook uit. Maar als alles in orde is, waar komen dan de misfires en de mengselproblemen vandaan?

 

Uit de livedata blijkt dat de gasklep tijdens het probleem ver open gaat. Wanneer we dit meten met de scope is dat ook duidelijk te zien. De spanning op de gaskleppotentiometer wijst op: vol open, net als de inlaatdruk: atmosferisch.

Foto - 6:4 verhouding 1 COPY COPY

Ondertussen daalt het toerental tot ver onder het normale stationaire toerental.

 

GMTO geeft je de oplossing

Sinds de auto vol zit met geavanceerde elektronica, kampt de werkplaats nogal eens met moeilijk oplosbare storingen. GMTO helpt regelmatig autobedrijven bij lastige defecten uit de brand. Deze ‘praktijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor jou leerzaam. GMTO pakt hier een lastig probleem beet en behandelt stap voor stap de storingsdiagnose.

 

GMTO Opleidingen

Tel: 072-5622407

www.gmto.nl

arjenwoudstra@gmto.nl.

Wat reken je voor diagnose_340 COPY

Motorbelasting

De helpdesk vermoedt nu dat er iets is dat de motor zo zwaar belast dat het toerental in elkaar zakt. Misschien de dynamo? Of de aircocompressor? Zouden die onderdelen de motor zo zwaar kunnen belasten dat hij tot vollast gedwongen wordt en zelfs uitvalt?  Het autobedrijf demonteert de multi-V-riem en controleert de vrijloop van alle componenten. Geen bijzonderheden. Maar bij het starten van de motor zijn de problemen nu wel weg! Dus het zit toch in een van deze componenten. Met weer gemonteerde multiriem komt het probleem weer terug als de dynamo gaat laden. Het probleem is dan ook zomaar weer weg, om even later weer terug te komen. De dynamo loopt dus af en toe erg zwaar. Zo zwaar dat de motor naar vollast gaat en afslaat. Na het vervangen van de dynamo zijn de problemen verdwenen. Terwijl de motor stationair loopt gaat de gasklep vol open, de druk in de inlaat gaat naar atmosferisch. De motor draait feitelijk in vollast met extreem laag toerental. De motor zou vollastverrijking moeten krijgen, maar die is er niet bij dit toerental. Vandaar de misfires en de afwijkende waarden in het uitlaatgas.

 

Verwarrend

Zo kan een dynamo die dynamisch zwaar loopt voor veel verwarring zorgen. Zeker wanneer er foutcodes op mengselsamenstelling ontstaan. Een probleem zonder foutcodes kan erg moeilijk zijn, maar een probleem met foutcodes die de verkeerde kant op wijzen, is misschien nog wel moeilijker. Maar door goed meten, de nodige systeemkennis en met de juiste ondersteuning kom je er dan toch uit.


Binnenkort in AMT

GMTO Diagtip

9/10
Loading ...